Huisregels Caramba Reusel

Huisregels

Om de gezelligheid te bevorderen en de veiligheid van u en onze medewerkers te kunnen waarborgen hebben wij in overleg met de politie en ons beveiligingsbedrijf de onderstaande regels opgemaakt, waar iedere gast van Caramba! zich aan dient te houden. Bij weigering mee te willen werken aan dit reglement heeft de eigenaar/beveiliging het recht u de toegang te weigeren. Indien u meent dat u onterecht bent behandeld, kunt u zich wenden tot de directie van het horecabedrijf en/of de directie van het beveiligingsbedrijf die uw klacht serieus in behandeling zal nemen.

1.Toelatingsbeleid

Caramba! hanteert een toelatingsbeleid welke ter inzage ligt bij het politiebureau Reusel Personen met een ontzegging, en/of onder sterk onder invloed van drank en/of drugs, en personen waarvan agressief gedrag bekend is zullen de toegang geweigerd worden.

2. Leeftijd

De minimum leeftijd tot de toegang bedraagt 16 jaar, (legitimatie verplicht) onder de 18 jaar geen alcohol. Origineel ID dient getoond te kunnen worden!

3. Kleding

Correcte kleding gewenst. sportkleding, het opzichtig dragen van gouden sieraden, zichtbare tatoeages  en  het dragen van  baseballpetjes, is niet toegestaan binnen Caramba!

4. Doelgroepomschrijving

Caramba! richt zich op een publiek boven de 16 jaar, divers van samenstelling zonder dat er zich ongewenste groepsvorming voordoet.

5. Gedrag

Indien het gedrag van een bezoeker/ ster, dan wel groep van bezoekers /sters aanstootgevend is t.o.v. andere bezoekers dan wel medewerkers van Caramba!, is de eigenaar/beveiliging geheel bevoegd om deze persoon/ personen te vermanen en desnoods te weigeren. Daarnaast is de eigenaar/beveiliging bevoegd betreffende persoon/ personen de verdere toegang tot Caramba! voor een bepaalde tijd te weigeren. Het is de gasten van Caramba! niet toegestaan om zich backstage te bevinden dan wel de artiesten, dansers en danseressen en overig personeel te hinderen bij hun werk.

6. Wapens

Voorwerpen die vallen onder de Wet Wapens en Munitie zijn niet toegestaan in Caramba!.

7. Drugs

Het gebruik, verhandelen, en/of het in bezit hebben van Hard,- en Soft- drugs is niet toegestaan in Caramba!

8. Drankgebruik.

Bezoekers van Caramba! dienen zich te houden aan eisen gesteld in de nieuwe Drank en Horecawet. Jonger dan 18 jaar geen alcohol, jonger dan 18 jaar geen sterke alcoholisch dranken, origineel ID dient getoond te kunnen worden. Indien personeelsleden van Caramba! constateren dat een bezoeker zich niet aan deze Wet houdt kan dit een ontzegging van 1 jaar tot gevolg hebben. Indien Caramba! een boete krijgt inzake de Drank en Horecawet, zal Caramba! deze boete gaan verhalen op de veroorzaker van deze boete.

9. E.H.B.O

Indien men de hulp wenst van de E.H.B.O. afdeling van Caramba! dient men zich ondergeschikt te maken aan de desbetreffende hulpverlener en direct zijn/haar adviezen op te volgen. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af als de kwetsuren het direct, danwel indirect, gevolg zijn van geweld en /of eigen toedoen zoals door fysieke uitspattingen, alcohol of drugs.

10. Garderobe

Kleding die in bewaring wordt gegeven bij de garderobe van Caramba!, wordt bij vermissing vergoed tot maximaal. €100, – onder de navolgende voorwaarden;

1. Dat u de vermissing binnen 3 dagen meldt bij de receptie van Caramba! en

2. Dat u nog in het bezit bent van het bewijsnummer behorende bij het betreffende kledingstuk.

3. Een geldig legitimatie bewijs kan overleggen.

Kleine kledingstukken en zaken als helmen en paraplu’s worden niet vergoed. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor de vermissing  van persoonlijke bezittingen die afgegeven zijn in de garderobe of aan de receptie van Caramba!.

11. Algemeen

1. Er kan een onderzoek aan de kleding worden uitgevoerd door de eigenaar/beveiliging. Indien U hieraan niet wenst mede te werken kunnen wij u de toegang ontzeggen. Alle verboden goederen zoals slag- en steekwapens, soft, dan wel hard drugs worden altijd in beslag genomen en overgedragen aan de politie te Reusel en er zal direct de politie gewaarschuwd worden, die dan de zaak direct overneemt.

2. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

12. Drank

Zelf meegebrachte drank en/of etenswaren zijn niet toegestaan binnen Caramba! en het daarbij horende terras en worden direct ingenomen.

13.Overlast

Bezoekers dienen zich bij het verlaten van Caramba! rustig te gedragen en geen (geluids) overlast te veroorzaken.

 

Wij hopen oprecht dat u, zoals vele anderen, een plezierige tijd beleeft in Caramba! en dat u begrijpt dat wij altijd voor suggesties openstaan. U kunt uw op- of aanmerkingen altijd kwijt bij de directie.

De Directie

———————————————————————————————————————————-

Caramba! wil u vriendelijk vragen uw I.D. gereed te houden bij binnenkomst.

< 18 geen alcohol < 18 geen tabak  < 18 geen sterke drank 18+ stempel bij muntenbalie voor alcohol gebruik